HISTORIK

Gården dit ni kommer är en gammal släktgård som har gått i arv från far till son i cirka 350 år. Ett inköp av en granngård i början av 1970-talet gör att vi nu har en areal på totalt 122 hektar varav cirka 20 hektar utgörs av välklippta gräsmattor (ängar). På gården finns det dessutom ett gårdsmuseum som är under ständig uppbyggnad, det innefattar gårdens redskap från i huvudsak tidigt 1800-tal fram till början av 1900-talet.

Våren 1964 beslutade jag mig för att hyra ut tomter till husvagnsägare, jag tog kontakt med en husvagnsförsäljare i Stockholm och berättade att jag hade en gård norr om Norrtälje med cirka 400 meter strand. Husvagnsförsäljaren rekommenderade mig till de som köpte husvagn av honom, han föreslog även att jag skulle sätta ut en annons i DN. Detta resulterade i att tre familjer kom ut och hyrde varsin tomt sommaren -64. Överlöpe Husvagnstomter var fött!

Tomterna var då som i dag cirka 1200 kvm och jag byggde en toalett som alla fick dela på. Hyran per sommar var då 400 kronor. Det fanns ingen el, men de laddade batterier hos oss och vattnet hämtades från en brunn. Inkomsten var väl inte så stor, men vi hade trevligt. Vi bjöd in dem till oss och de bjöd in oss till deras husvagnar, en trevlig sommar som gjorde att vi beslutade att utöka till sommaren därpå.

husvagn

Våren 1965 annonserade vi för andra gången och husvagnsförsäljarna var glada att placera sina kunder hos oss, detta resulterade i att det blev 17 stycken husvagnar på gården den sommaren. Vi byggde fler toaletter, vilket resulterade i att vi hade en toalett per två husvagnar.

Under åren 1970-73 utökade vi till att bli cirka 90 stycken husvagnar på tomter med rabatter och egen gräsmatta. Vi borrade brunnar och drog el till ett trettiotal tomter. Nästan alla hade i slutet av 1973 egen toalett på tomten med ett 200-liters plåtfat som slamsögs varje år. Sjösidans tomter hade fått både elektricitet och rinnande vatten.

Vi började då även att bygga lador så att våra gäster kunde ha sina husvagnar där under vintern. Rent ekonomiskt var det väl fortfarande inte så bra, men vi trivdes med det vi gjorde och umgicks flitigt med våra gäster. Även om det var långa arbetsdagar var det roligt och vi gjorde små förbättringar varje år. Förbättringar som gjorde att gästerna återkom år efter år och även rekommenderade oss till sina vänner. Under hela den här uppbyggnadstiden hade vi ett jordbruk med kor och allt vad det innebär som huvudinkomst, men i början av 1980-talet hade inkomsterna från husvagnstomterna äntligen kommit ifatt utgifterna, så vi gjorde oss av med kor och jordbruk och kunde helhjärtat satsa allt på husvagnstomterna.

Fram till idag har vi successivt förbättrat standarden på området. Vi har idag 245 stycken mycket bra tomter.

Välkomna ut!

Torild Eriksson grundare av Överlöpe Husvagnstomter