ÖVERLÖPE
Vi hyr ut tomter till husvagnsägare och har gjort det sedan 1964. Området, som är privatägt, är ca 1 220 000 kvm stort. Gården är naturskönt belägen i Roslagen. De flesta tomterna har grönområden på minst en sida. Tomternas storlek är ca 1 100 kvm. Området liknar mer ett fritidsstugeområde än en camping.

 

EL & VATTEN
Det finns 244 tomter, varav en är en övernattningstomt, som alla har el och elmätare. Samtliga tomter har även egen dricksvattenkran och bevattningskran.

 

TOALETT
Alla tomter har egen toalett och redskapsbod. Interiören i toaletterna påminner om traditionella utedass. Under sitsen finns en typ av seperationstoalett, från vilken en plastslang leder ner mot marken. Slangen mynnar ut i en plasttunna, om 200 liter, som grävts ned en liten bit i marken, vilket gör att toaletten blir luktfri.
FAKTA
Området har 400 m strand längs Vätö sund och del i insjö. Det finns även möjlighet att ha båt och att fiska. Vi har nu 244 tomter och 9,5 km vägar samt ca 20 hektar gräsmattor. På tomterna finns gräsmattor, blommor och bär. Även fruktträd finns på några tomter.

 

VINTER
Alla är välkomna att stanna över vintern. Vägarna plogas på helgerna. Servicen är i stort sett lika som på sommaren. Eluttaget har 10 amp och vatten hämtar du på två vintertappställen. Normalt har vi betydligt mer snö än i Stockholm så vintern är ofta lika vacker som sommaren, så vill Ni inte gå i den vackra naturen, så sitt bara och njut. Vi har inga backar att skryta med, men det går bra att åka på längden istället.